Ota yhteyttä    Ennen hakemuksen täyttöä tutustu tietosuojaselosteeseemme

TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä tietoja keräämme, miten niitä käytämme ja suojaamme sekä mahdollisuuksistasi vaikuttaa Sinua koskevien henkilötietojen käyttöön.

TIIVISTELMÄ

PT Coaching® Academyn opiskelijarekisterin ylläpitäjänä toimii suomalainen yritys PT Liikkuja Ravitsemusvalmennus Oy (Y-tunnus 2480714-0). Rekisteriin kerätyt tiedot koostuvat asiakkaan itsensä ilmoittamista yhteystiedoista. Tietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen. Tietoja käytetään palvelujen toteuttamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä markkinointiin. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ja tietojen käsittelyä suoritetaan vain Suomessa.

1. MITÄ TIETOJA KERÄÄMME

Keräämme Sinusta tietoja, kun hakeudut opiskelijaksi tai olet meihin yhteydessä koulutuksiin liittyen.

Antamasi tiedot
Voimme kerätä meille antamiasi henkilökohtaisia tietojasi kuten etu- ja sukunimen, puhelinnumeron, syntymäajan, lähiosoitteen, postinumeron, postitoimipaikan ja sähköpostiosoitteen, sekä opintoihisi liittyneet valinnat. Voimme kerätä myös muita meille antamiasi tietoja. Opiskelijaksi ilmoittautuneiden asiakkaiden osalta voimme tallentaa antamasi palveluihimme kirjautumiseen käytettävän salasanan.

2. MITEN KÄYTÄMME KERÄÄMIÄMME TIETOJA

Palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen
Voimme käyttää tietojasi tarjotaksemme Sinulle palveluita ja kehittääksemme koulutuspalveluamme, sekä yhteydenpitoon opiskeluihisi liittyen. Voimme käyttää tietojasi myös Sinulle suunnattuun koulutuspalveluiden markkinointiin. Lisäksi voimme käyttää keräämiämme tietoja palveluidemme kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on PT Coaching® Academyn / PT Liikkuja Ravitsemusvalmennus Oy:n ja Sinun välinen asiakassuhde (asiallinen yhteys) ja siihen liittyvä oikeutettu etumme asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi. Voimme käsitellä tietojasi myös antamasi suostumuksen perusteella.

3. KERÄÄMIEMME TIETOJEN JAKAMINEN JA LUOVUTTAMINEN

Emme myy henkilötietojasi ja luovutamme tietojasi vain siten, kuin tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä. Henkilötietojasi ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Mikäli päätämme strategisista tai muista liiketoiminnallisista syistä myydä tai siirtää liiketoimintamme kokonaan tai osittain, voimme osana tällaista myyntiä tai siirtoa välittää keräämiämme ja säilyttämiämme tietoja, mukaan lukien henkilötietojasi sisältäviä asiakastietoja, kenelle tahansa, joka on osallinen liiketoiminnan myynnissä tai siirrossa.

Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietojasi, mikäli katsomme sen olevan tarpeen sovellettavan lain, säädöksen tai viranomaisen pyynnön johdosta.

4. TIETOTURVA

Säilytämme tietojasi sähköisessä rekisterissä ja olemme huolehtineet asianmukaisista toimenpiteistä henkilötietojesi turvaamiseksi. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely vaativat käyttäjätunnistuksen ja suojatun yhteyden. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän ja asiakkuuksien ylläpito ja hallinta. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan.

5. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA POISTAMINEN

Säilytämme keräämiämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämää tai lain nojalla sallittua. Poistamme rekisteriin tallennetut tietosi asiakkuutesi päättyessä.

6. MUUTOKSET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta ja tietosuojakäytäntöjämme ajoittain. Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä verkkosivustollamme tai muilla keinoin, esimerkiksi sähköpostitse. Toivomme, että luet tämän selosteen säännöllisesti, jotta Sinulla on uusimmat tiedot tietosuojakäytänteistämme.

7. SINUN OIKEUTESI JA NIIDEN KÄYTTÄMINEN

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä. Sinulla on oikeus turvautua muutoinkin kaikkiin tietosuojalainsäädännössä turvattuihin oikeuksiisi kuten oikeuteen käsittelyn rajoittamisesta ja käsittelyn vastustamisesta sekä oikeuteen siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Pyydämme Sinua kuitenkin huomioimaan, että tietojen antaminen, säilyttäminen ja käsittely voivat tietyissä tilanteissa olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys.

Sinulla on myös oikeus kieltää antamiesi tietojen käyttö suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin poistamalla pyynnöstä asiakkuutesi. Jos olet antanut meille luvan lähettää Sinulle markkinointiviestintää, voit myöhemmin kieltäytyä viestinnästä viesteihin sisällyttämiemme ohjeiden mukaisesti.

8. YHTEYSTIEDOT

Mikäli Sinulla on kysyttävää tietosuojakäytänteistämme tai haluat käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä ensisijaisesti sähköpostitse tai kirjeitse:

Yhteyshenkilöt: Tanja Peltomaa ja Eva Valtanen
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ptca.fi